fbpx
Program: Luni - Vineri / 08:00 - 18:00
Str. Agricultori nr. 87, Sector 2
[email protected] Afișează număr

Insolvență

Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si datorate.

Insolventa poate fi ceruta tribunalului de catre debitor sau de catre creditor, dar si de alte persoane sau institutii prevazute expres de lege. Totusi, fiecare procedura are specificatiile proprii.

Insolventa la cererea debitorului

Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adreseze Tribunalului o cerere de deschidere a procedurii, prevazuta de Legea nr. 85/2014, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa;

Debitorul poate cere intrarea in insolventa daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • El are calitatea de profesionist (potrivit Codului Civil, profesionistii sunt toti cei care exploateaza o intreprindere);
 • Prevederile codului insolventei se aplica tuturor profesionistilor, indiferent de statutul lor juridic, fie persoana fizica sau juridica, cu exceptia titularilor activitatilor liberale;
 • Exista una sau mai multe datorii ale debitorilor care sa atinga valoarea prag* (indiferent de natura sau sursa acestora: comerciale, salariale, civile, bugetare);
 • Inexistenta sau insuficienta fondurilor banesti pentru acoperirea datoriilor;
 • Trecerea unui termen de 60 de zile de la indeplinirea scadentei;
 • Existenta documentelor din care sa rezulte creantele creditorilor.

*Valoarea prag este de 40.000 de lei si reprezinta cuantumul minim al creantei pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii.

Debitorul poate solicita deschiderea procedurii de insolventa si atunci cand aceasta devine iminenta, chiar daca nu se afla inca in stare de insolventa. In momentul in care starea de insolventa este iminenta, debitorul are obligatia de a-si dovedi existenta datoriilor si imposibilitatea de a le achita pana la data scadenta.

Este important de stiut ca neintroducerea sau introducerea tardiva a cererii de insolventa constituie infractiunea de bancruta simpla, prevazuta de articolul 240 din Codul Penal.

Procedura falimentului este procedura de insolventa care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii pe care o are, pentru acoperirea pasivului, urmata de radierea acestuia din Registrul comertului.

Reorganizarea juridica este procedura ce se aplica debitorului in insolenta persoanei juridice, cu scopul achitarii datoriilor pe care le are. Acest lucru se face conform programului de plata a creantelor, pe baza intocmirii, aprobarii, confirmarii si respectarii unui plan, numit si plan de reorganizare.

Reorganizarea juridica nu se poate aplica daca:

 • Debitorul a mai fost subiect al procedurii insolventei, intr-un interval de 5 ani (anterior formularii cererii introductive) – legea exclude posibilitatea propunerii unui plan de reorganizare in acest caz;
 • In ultimii 5 ani, anteriori deschiderii procedurii, debitorul, administratorii, directorii si/sau actionarii/asociatii/asociatii comanditari ai acestuia au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate contra patrimoniului, de coruptie si de serviciu, de fals, precum si pentru infractiunile prevazute de:
  • Legea nr. 22/1969 – privind angajarea gestionarilor;
  • Legea societatilor comerciale nr. 31/1990;
  • Legea contabilitatii nr. 82/1991;
  • Legea concurentei nr. 21/1996;
  • Legea pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 656/2002;
  • Legea privind codul fiscal nr. 571/20003;
  • Legea privind evaziunea fiscala nr. 241/2003;
  • Legea nr. 85/2014, infractiunile prevazute de codul insolventei.

Desi debitorul este condamnat definitiv pentru comiterea uneia dintre faptele prezentate mai sus, daca initiativa propunerii planului de reorganizare apartine creditorilor sau administratorului judiciar va putea fi supus procedurii reorganizarii judiciare cu conditia sa nu mai fi beneficiat de un asemenea plan in ultimii 5 ani, anterior deschiderii procedurii insolventei.

Insolventa la cererea creditorului

De obicei, insolventa este declansata la initiativa creditorilor. Aceasta procedura poate fi declansata chiar si de catre un singur creditor, care are una sau mai multe creante ce indeplinesc conditiile prevazute de lege.

Creditorul poate cere intrarea in insolventa a unui debitor daca urmatoarele conditii sunt indeplinite:

 • Titularul cererii sa fie creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii de insolventa;
 • Debitorul sa se afle in stare de insolventa.

Drept urmare, nu toti creditorii au posibilitatea de a solicita declansarea procedurii insolventei, ci doar acei creditori ale caror creante sunt certe, lichide sau datorate, de mai mult de 60 de zile, impotriva patrimoniului debitorului.

Creditorii, inclusiv cei bugetari, pot solicita deschiderea procedurii de insolventa, doar in cazul in care, dupa compensarea datoriilor reciproce de orice natura, suma datorata acestora va depasi suma de 40.000 de lei, iar pentru salariati, de sase salarii medii brute pe economie/pe salariat. Este esential ca acesti creditori sa poata face dovada indeplinirii conditiilor.

In cazul in care, creditorul face dovada prin acte atasate cererii sale, faptul ca are una sau mai multe creante certe, lichide si exigibile, nu mai are de facut o alta proba cu referire la insolventa debitorului. Astfel, celui mentionat la final, ii revine obligatia de a rasturna prezumtia de insolventa in care se afla, facand dovada suficientei fondurilor banesti de care dispune.

Continutul pe care trebuie sa il aiba cererea introductive de catre creditori este:

 • Cuantumul si temeiul creantei;
 • Existenta unui drept de preferinta constituit de catre debitor sau instituit potrivit legii;
 • Existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului;
 • Declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debitorului, caz in care va trebui sa se precizeze, cel putin la nivel de principiu, modalitatea in care intelege sa participe la reorganizare.

Costul aferent procedurii de elaborarea si inaintare a cererii de intrare in insolventa se stabileste in functie de complexitatea cauze.

Alege sa lucrezi cu profesionistii nostri! Nu ezita sa ne contactezi pentru a colabora pentru serviciul de insolventa!

Suna