fbpx
Program: Luni - Vineri / 09:00 - 18:00
Str. Agricultori nr. 87, Sector 2
[email protected] Afișează număr

Evidență contabilă

Fabrica de Firme vine în întâmpinarea nevoii antreprenorilor de a salva timp și de a încredința evidența contabilă a companiei unor profesioniști dedicați și serioși. Serviciile de evidență contabilă pe care le oferim se referă la:

a) organizarea contabilității în conformitate cu normele legale în vigoare;
b) operarea documentelor primare întocmite de Beneficiar (facturi de cumpărare/vânzare, chitanțe primite/emise, bonuri fiscale, extrase bancare etc.);
c) calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderii, după caz și întocmirea și inregistrarea la organele competente a declarațiilor aferente acestor impozite în termenele de plată;
d) calculul impozitului pe dividende și întocmirea și înregistrarea la organele competente a declarațiilor privind impozitul pe dividende;
e) întocmirea și înregistrarea la organele competente a decontului de TVA și a declarației 394;
f) înscrierea în jurnalele contabile prevăzute de lege: Registru de Evidență Fiscală, Registru Inventar;
g) întocmirea Jurnalului de Cumpărări și Jurnalului de Vânzări;
h) întocmirea și actualizarea registrului de mijloace fixe;
i) evidența analitică și sintetică a clienților și furnizorilor;
j) calculul amortizării în conformitate cu registrul mijloacelor fixe;
k) întocmirea balanței de verificare și a balanțelor analitice;
l) întocmirea situațiilor financiare atât cele semestriale, cât și cele anuale și înregistrarea lor la organele competente;
m) întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare;
n) întocmirea ordinelor de plată aferente viramentelor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat etc;
o) informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății;
p) informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea Beneficiarului.

Copii de pe documentele de înființare ale societății:

  • Certificat de Înregistrare
  • Hotărâre Judecătorească
  • Act constitutiv
  • Contract de comodat/închiriere sediu social și sedii secundare
  • Certificate constatatoare
  • Buletine asociați și administrator.

500 lei/lună onorariul pentru înregistrarea în contabilitate a maximum 150 de note contabile. Notele ce depășesc numărul de 150 sunt tarifate cu 0.7 lei/nota.

150 lei/lună onorariul pentru firmă fără activitate (doar depunerea declarațiilor, fără înregistrarea documentelor fiscale)

Onorariul pentru bilanțul contabil este de 300 lei/bilanț.

Call Now ButtonSuna