fbpx
Program: Luni - Vineri / 09:00 - 18:00
Str. Agricultori nr. 87, Sector 2
[email protected] Afișează număr

Înființare Sucursală

Sucursala este definită de lege (art. 43 al Legii nr. 31/1990) ca dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților comerciale și se înregistrează, înainte de începerea activității lor în Registrul Comerțului din județul în care vor funcționa.

Regimul juridic al sucursalei este identic tuturor celorlalte sedii secundare ale

societății, inclusiv regimului juridic al punctelor de lucru. Neavând personalitate juridică și un patrimoniu propriu, sucursala nu deține capacitatea juridică de a fi titulara unor drepturi sau obligații proprii. Sucursala își ține contabilitatea proprie și are un cod de înregistrare, poate încheia acte juridice în limitele mandatului primit, fie în numele societății-mame, fie în nume propriu, dar pe socoteala firmei mamă.

Societățile comerciale străine pot înființa în România, cu respectarea legii române, sucursale sau alte sedii secundare dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic, în aceleași condiții ca societățile comerciale române.

Acte necesare

Pentru înființarea sucursalei:

 • 3 variante de denumire;
 • Hotărârea organului statutar care va cuprinde: denumirea profesionistului din străinătate și forma juridică, registrul în care este înmatriculat profesionistul din străinătate, numărul de înmatriculare și sediul social precum și denumirea sucursalei, sediul sucursalei, persoanele împuternicite să reprezinte față de terți și în justiție profesionistul din străinătate, limita puterilor conferite, obiectul de activitate ce urmează să se desfășoare în cadrul sucursalei cu precizarea domeniului și activității principale;
 • Actul constitutiv și statutul profesionistului din străinătate dacă sunt conținute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificată și traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 • Extras de Registru cu ultima situație a societății;
 • Certificat de bonitate bancară.
 • În cazul sucursalelor profesioniștilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spațiului Economic European, documente care să ateste sediul social al profesionistului din străinătate, obiectul de activitate al acestuia și, cel puțin anual, suma capitalului subscris, dacă aceste informații nu sunt în documentele prevăzute în actul constitutiv și statutul profesionistului din străinătate, precum și documentele contabile ale agentului economic din străinătate, auditate și publicate în conformitate cu legea din România, cu excepția cazurilor în care legea profesionistului din străinătate prevede reglementări echivalente cu cele din UE;
 • Actele de identitate ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala;
 • Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social al sucursalei;
 • Certificatul, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat profesionistul din străinătate, care să ateste existența societății;
 • După caz, declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetățean străin împuternicită să reprezinte sucursala și, după caz, traducerea realizată de un traducator autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 • Declarațiile pe propria răspundere date de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestei calități (original și, după caz, în copii traduse și legalizate) ;
 • Specimenele de semnătură ale împuterniciților sucursalei (original)

Costuri

Pentru înființare sucursală:

1500 lei (taxe de Registru și onorariu inclus)

Costuri adiționale

Nu sunt incluse în prețurile de mai sus:

– Capitalul social: 1 leu (minimul stabilit prin lege în România)

– Tarifele notariale pentru declarațiile de asociat/administrator/specimen de semnatură/procură  (estimativ 250 lei)

Procedură de lucru

Stabilim o întâlnire la sediul din Mun. București  (Str. Agricultori nr. 87, Sector 2) la care asociatul va furniza consultantului documentele enumerate mai sus. Pentru cei care nu pot ajunge la sediul Fabrica de Firme, în urma discuției telefonice sau de pe email ne trimiteți scanat documentele necesare.

În urma discuțiilor avute se va încheia un contract de prestări servicii între Fabrica de Firme și dumneavoastră. În cazul în care discuția are loc telefonic sau pe email, noi vom întocmi contractul și îl vom atașa pe email împreună cu factura de avans. După dovada achitării prețului contractului noi vom furniza documentele necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului.

Vom tehnoredacta actul constitutiv, contractul de comodat dacă este cazul, hotărâre asociați, decizie, vom completa toate cererile și formularele necesare înființării/ mențiunii, declarații pe propria răspundere de Lipsă Asociație de Proprietari sau Locatari.

Vom pregăti, depune, ridica și înmâna actele finale de la Registrul Comerțului.

Call Now ButtonSuna