fbpx
Program: Luni - Vineri / 09:00 - 18:00
Str. Agricultori nr. 87, Sector 2
[email protected] Afișează număr

Înființare Filială

Filiala, spre deosebire de sucursală, este o societate cu personalitate juridică și se înființează în una din formele următoare: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni și societate cu răspundere limitată.

Acte necesare

  • 3 variante de denumire
  • Decizia Asociatului Unic, a societății-mamă prin care se aprobă participarea la înființarea filialei pe teritoriul României. Această decizie trebuie să indice tipul de activitate al filialei, persoanele desemnate de către societatea-mamă să acționeze în numele său (să cuprindă toate datele de indentificare ale societății, ale asociatului unic; datele de identificare ale administratorului, datele de identificare ale reprezentantului legal) și confirmarea societății-mamă că actele reprezentanților săi sunt obligatorii pentru aceasta;
  • Toate documentele societății-mamă, traduse (în cazul în care sunt într-o limbă străină), supralegalizate și apostilate;
  • Declarația dată pe propria răspundere, la notariat sau în fața avocatului, de fondatori și administrator/administratori în care să se specifice că administratorul acceptă în mod expres mandatul, că persoana juridică străină nu are datorii fiscale față de statul român;
  • Specimenele de semnătură ale reprezentanților/admistratorilor obținute la notariat;
  • Certificatul de bonitate bancară;
  • Procura autentificată la notariat pentru reprezentantul legal și copie a Cărții de Identitate;
  • Copie după dovada sediului filialei.

Costuri

Pentru înființare filială:

1500 lei (taxe de Registru și onorariu inclus)

Costuri adiționale

Nu sunt incluse în prețurile de mai sus:

– Capitalul social: 1 leu (minimul stabilit prin lege în România)

– Tarifele notariale pentru declarațiile de asociat/administrator/specimen de semnatură/procură  (estimativ 150 lei)

Procedură de lucru

Stabilim o întâlnire la sediul din Mun. București  (Str. Agricultori nr. 87, Sector 2) la care asociatul va furniza consultantului documentele enumerate mai sus. Pentru cei care nu pot ajunge la sediul Fabrica de Firme, în urma discuției telefonice sau de pe email ne trimiteți scanat documentele necesare.

În urma discuțiilor avute se va încheia un contract de prestări servicii între Fabrica de Firme și dumneavoastră. În cazul în care discuția are loc telefonic sau pe email, noi vom întocmi contractul și îl vom atașa pe email împreună cu factura de avans. După dovada achitării prețului contractului noi vom furniza documentele necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului.

Vom tehnoredacta actul constitutiv, contractul de comodat dacă este cazul, hotărâre asociați, decizie, vom completa toate cererile și formularele necesare înființării/ mențiunii, declarații pe propria răspundere de Lipsă Asociație de Proprietari sau Locatari.

Vom pregăti, depune, ridica și înmâna actele finale de la Registrul Comerțului.

Call Now ButtonSuna